Poniżej znajdują się dwie listy:
osoby zakwalifikowane - Przedszkole nr 23
osoby zakwalifikowane - oddziały przedszkolne przy Szkole  Podstawowej nr 55
 

Prosimy rodziców o dostarczenie do Sekretariatu Szkoły "oświadczenia woli/deklaracji" do dnia 7.06. Brak dostarczenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce!

Przedszkole 23

Szkoła Podstawowa nr 55