Nasz  adres

Szkoła Podstawowa Nr 55
im. Jana Heweliusza
ul. Wolności 6a
80–538 Gdańsk

e-mail

sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl

telefon/fax

58 - 343 - 17 - 54

Numery  wewnętrzne

31 - sekretariat

32 - dyżurka woźnych

34 - dyrektor szkoły

35 - intendent

36 - WF

42 - administracja

38 - pokój nauczycielski

39 - wicedyrektor

40 - pedagog

41 - logopeda

44 - pielęgniarka

45 - biblioteka

Sekretariat:

Poniedziałek - 7.30- 15.30
Wtorek - 7.30-15.30
Środa - 7.30-15.30
Czwartek - 7.30-15.30
Piątek - dzień  wewnętrzny

Psycholog  -  p. Monika Redzimska:

Wtorek - 11.30-16.00
Środa - 13.30 - 16.00
Czwartek - 8.00 - 12.00

Pedagog p. Urszula Malicka:

Poniedziałek - 8.45-12.45
Wtorek - 8.50-14.30
Środa - 8.45-16.00
Czwartek - 8.30-12.30
Piątek 8.40-11.40

Intendent:

Codziennie 6.00-14.00

Inspektor  ds.  Ochrony  Danych  Osobowych (IODO) -  Eliza  Łuczkiewicz, e-mail: iod@rodo-edu.pl

Elektorniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/ZSP7_Gdansk/SkrytkaESP