INFORMACJA DLA RODZICÓW

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z OBIADÓW JEST PODPISANIE UMOWY U INTENDENTA SZKOŁY.

Koszt obiadów za miesiąc  KWIECIEŃ  2024r.

108 zł  ( 18 dni x  6zł )

Cena jednego obiadu wynosi - 6,00 zł.

Wpłaty proszę dokonywać na indywidualny rachunek bankowy  do 10 dnia każdego miesiąca.

ZGODNIE Z REGULAMINEM STOŁÓWKI ZA DATĘ ZAPŁATY UZNAJE SIĘ WPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONTO SZKOŁY.

Po 10 dniu każdego miesiąca będą naliczane ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki oraz będą wstrzymane obiady do czasu uregulowania płatności.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka ze względu na odpisy w każdym miesiącu.

Odwołanie obiadu można zgłaszać do godz. 8:30 danego dnia roboczego

e-mailem na adres

a.smoluchowska@zsp7.edu.gdansk.pl

Tel. 58 343 17 54 w.35

pliki do pobrania