Uwaga!

W  styczniu  opłata  za obiady  dotyczy jedynie  klas  0, I, II  i  III.

INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Od października proszę dokonywać wpłat na  indywidualny rachunek bankowy  do 10 dnia  każdego miesiąca.

 

Koszt za miesiąc   STYCZEŃ  2021 - 45,00zł   (10 dni )

Cena jednego obiadu wynosi -  4,50 zł.

OPŁATA  DO  22  STYCZNIA.

ZGODNIE Z REGULAMINEM STOŁÓWKI ZA DATĘ ZAPŁATY UZNAJE SIĘ WPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONTO SZKOŁY.

 

Po  10  dniu każdego miesiąca  będą naliczane ustawowe  odsetki za każdy  dzień  zwłoki  oraz  będą wstrzymane  obiady do  czasu  uregulowania płatności.

Umowa na wyżywienie ucznia (do pobrania)

 

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka ze względu na odpisy w każdym miesiącu.

Odwołanie obiadu można zgłaszać do godz. 9:00 danego dnia roboczego,

a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego,

e-mailem na adres

a.smoluchowska@zsp7.edu.gdansk.pl

e-mail dodatkowy

anetasmoluchowska@vp.pl

HARMONOGRAM  WYDAWANIA  OBIADÓW