Koszt  obiadów  w  październiku  wynosi  94,50  zł 

( 21 x 4,50 )

INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Wpłaty proszę dokonywać  na  indywidualny rachunek bankowy  

do 10 dnia  każdego miesiąca.

 

Cena jednego obiadu wynosi -  4,50 zł.

ZGODNIE Z REGULAMINEM STOŁÓWKI ZA DATĘ ZAPŁATY UZNAJE SIĘ WPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONTO SZKOŁY.

 

Po  10  dniu każdego miesiąca  będą naliczane ustawowe  odsetki za każdy  dzień  zwłoki  oraz  

będą wstrzymane  obiady do  czasu  uregulowania płatności.

Warunkiem korzystania z obiadów jest podpisanie umowy u intendenta szkoły (plik  do  pobrania  na  dole  strony).

 

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka ze względu na odpisy w każdym miesiącu.

Odwołanie obiadu można zgłaszać do godz. 9:00 danego dnia roboczego,

a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego,

e-mailem na adres

a.smoluchowska@zsp7.edu.gdansk.pl

e-mail dodatkowy

anetasmoluchowska@vp.pl