"Zainspirowany  nauczyciel to  zmotywowany uczeń" - taki  tytuł nosi projekt, w  którym  uczestniczą nauczyciele naszej  szkoły  w  ramach  akcji "Mobilność  kadry  edukacji  szkolnej"  programu  Erasmus+. Projekt  będzie  realizowany  w  latach 2019 - 2021. Zakłada  on  mobilności  dla  naszych  nauczycieli, szkolenia metodyczne  i  językowe, w  ramach  których będą  doskonalić  swoje  umiejętności.

Zdobyte  w  wyniku  zagranicznych  wyjazdów  szkoleniowych  materiały  dydaktyczne i  nawiązane  kontakty zagraniczne mają  pomóc  nam wykorzystać  nową  wiedzę  zarówno  w  codziennym  nauczaniu, jak  i  w  realizacji  wielu  projektów  między  innymi  na  platformie  eTwinning. W  realizacji  projektu  wspomagają  nas  renomowane, posiadające  wieloletnią  tradycję kształcenia  nauczycieli, szkoły: Bell  International, Executive  Training  Institute, BSC, LexicalLab, Alpha  Collage.  W  projekcie weźmie  udział  18  nauczycieli  z  wszystkich  obszarów  dydaktyczno - wychowawczych  naszej  placówki.  W  efekcie  przeprowadzenia  naszego  projektu  chcemy  rozpocząć  programy  wymiany  zagranicznej z  udziałem  naszych  uczniów, początkowo  przez  współpracę międzynarodową  na  platformie  eTwinning, później  również  w  drodze  kontaktów bezpośrednich.