Podczas grudniowych lekcji języka angielskiego uczniowie klas 3AB,4A,5C,6ABC GR.A3 I 7ABC GR.1 wzięli udział w PROJEKCIE

E-TWINNING "MAKE A WISH".

Nasi uczniowie stworzyli różnorodne kartki świąteczne z życzeniami w języku angielskim oraz polskim świetnie przy tym się bawiąc.

Kartki zostały wysłane do szkół i przedszkola w Polsce, we Włoszech, Albanii, Grecji, Szwecji, Rumunii, Słowacji i Turcji.