Od 15 maja do 19 maja trwa rekrutacja uzupełniająca do klas I oraz oddziałów przedszkolnych w SP55 oraz do 3/4/5 latków w Przedszkolu nr 23.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wniosek można wypełnić w formie papierowej w sekretariacie szkoły podstawowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończył się I etap rekrutacji. 

Od 28.03 do 03.04 rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych muszą dostarczyć  

- „potwierdzenie woli”  

natomiast rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 23 muszą wypełnić  

- „deklarację dotyczącą czasu pobytu dziecka…” 

Druki są dostępne na profilu rekrutacyjnym oraz w sekretariacie ZSP nr 7. 

W/w dokumenty nie dotyczą dzieci z obwodu z I klas! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA do klas I publicznych szkół podstawowych, przedszkoli oraz „zerówek” rozpocznie się

1 marca 2023 r. o godzinie 12.00 i potrwa do 15 marca do godziny 16.00.

(NIE decyduje kolejność zgłoszeń)

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

https://edu.gdansk.pl/rekrutacja-26.html

ZAPRASZAMY!