RAMOWY ROZKŁAD DNIA (mogą występować różnice w zależności od grupy wiekowej)

 

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Zajęcia indywidualne.

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu; prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne; przygotowanie do śniadania.

8.00- 8.30

Prace porządkowe- ćwiczenia poranne. Przygotowania do śniadania. Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

8.30 – 11.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą(kierowane) oraz niekierowane. Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Gimnastyka korekcyjna. Zabawy i zajęcia ruchowe, , rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa
z określonym elementem ruchu.

11.45- 12.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-13.00

Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno- kompensacyjna i indywidualna.

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00-14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.