Historia  szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 55 w Gdańsku Nowym Porcie rozpoczęła swoją działalność 1 września 1959r. Nowo wybudowany jednopiętrowy budynek był przeznaczony dla 600 uczniów, ale szybko okazało się, że potrzeby dzielnicy są znacznie większe i naukę rozpoczęło w nim 921 osób. Utworzono 23 oddziały, które były bardzo liczne. Rada Pedagogiczna składała się zaledwie z 25 nauczycieli.

W pierwszym roku istnienia szkoły powstała biblioteka, która do końca roku szkolnego zdołała zgromadzić 1548 książek. Początkowo sale lekcyjne były skromnie wyposażone. Ławki były drewniane, składały się z siedzenia i pulpitu, który na środku miał otwór na kałamarz, a dla każdego ucznia był wyżłobiony rowek na ołówek i pióro z obsadką.

Wszystkich uczniów obowiązywał jednolity strój: dla dziewcząt — granatowy lub czarny fartuszek z białym kołnierzykiem, a dla chłopców — bluza z białym kołnierzem i czarne spodnie. Na rękawach obowiązkowo musiała być tarcza szkolna.

W miarę upływu czasu uczniowie i nauczyciele, oczywiście przy współpracy rodziców, zagospodarowywali i ozdabiali sale lekcyjne, a także teren wokół szkoły.

W szkole działały różne organizacje młodzieżowe. Spółdzielnia Uczniowska prowadziła działalność społeczną i sklepik szkolny. Szkolna Kasa Oszczędności uczyła rozsądnego gospodarowania funduszami uczniów. Liga Ochrony Przyrody rozbudzała miłość do zwierząt i szacunek dla przyrody. Wiodącą rolę pełnił Samorząd Uczniowski, który organizował konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi i przygotowywał apele.