MISJA:

„ Dziecko, które naprawdę pokochało swoje  otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia,

które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości.”

 • Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i  radosny rozwój każdemu dziecku. Dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

 • Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła

  i zrozumienia , mają poczucie własnej wartości , czują się kochane, akceptowane

  i szczęśliwe.

 • Przygotowujemy je do wyrażania emocji,  przeżywania sukcesów i radzenia sobie

  z porażkami.

 • Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji  poprzez  wspieranie ich działań twórczych.

 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.

 • Współpracujemy z rodzicami w tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju naszych wychowanków , uwzględniamy ich oczekiwania , wspieramy oddziaływanie wychowawcze rodziny własną wiedzą i doświadczeniem.

 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli  pracujących nowatorskimi metodami.

 • Oferujemy ciekawy program edukacyjny wspomagający i ukierunkowujący rozwój dzieci , atrakcyjne zajęcia i zabawy , dostosowane do możliwości rozwojowych 

  i zainteresowań dzieci.

 • Zapewniamy warunki umożliwiające dzieciom dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Dobieramy treści nauczania tak, aby rozwijać u przedszkolaków upodobania do nauki, kultury i sztuki.

 • Dbamy o wyrabianie dobrych nawyków profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej.

 • Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijana sprawności fizycznej dzieci.

 • Współpracujemy z placówkami Montessori, placówkami kultury i społecznością lokalną.

WIZJA:

„To prawda, że nie możemy stworzyć geniusza.

Możemy tylko nauczać tak, aby dać dziecku

szansę na spełnienie swoich potencjalnych możliwości.”

 

 

           W naszym przedszkolu będziemy podejmować działania wspierające twórczą postawę dzieci w różnych dziedzinach aktywności, rozwijając ich wiarę we własne możliwości . Będziemy zmierzać do rozwijania w dzieciach wrażliwości na wszelkie rodzaje sztuki, przedstawiać różne formy ekspresji , wprowadzimy je w świat wartości jakimi są : prawda, miłość , dobro i piękno. Nauczyciele będą prowadzić pracę dydaktyczną ukierunkowaną na odkrywanie zdolności  i rozwijanie umiejętności intelektualnych i artystycznych dzieci , dbając o to,  aby przezwyciężały one lęki, uprzedzenia  i brak wiary w siebie. Pragniemy, aby dzieci były szczęśliwe i bezpieczne , a przedszkole funkcjonowało zgodnie z ich potrzebami 
i Państwa oczekiwaniami. Nasi wychowankowie wyrosną na ludzi twórczych o szerokich zainteresowaniach i różnorodnych umiejętnościach.

 

CELE:

 

Naszym celem jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły  i przekonanego o własnej wartości człowieka, a także:

 

 • wypracowanie szacunku do porządku i do pracy,

 • wypracowanie zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

 • osiąganiu koncentracji nad wykonanym zadaniem,

 • szacunek dla osobowości,

 • poszanowanie wolności własnej i cudzej,

 • poczucie bezpieczeństwa.

 • wykorzystanie naturalnej ciekawości świata.