Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 - Przedszkole nr 23.