Rok 2012

01.02.2012r. PPWIS
Temat: Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

Protokół kontroli HDiM/1/15/12
Wynik: brak uwag20.06.2012r. KO Gdańsk
Temat: Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo - lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych

Protokół kontroli EK.5532.14.2012.RM
Wynik: brak uwag24.04.2012r. PPWIS
Temat: Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego

Protokół Kontroli Sanitarnej nr HŻŻ/7/76/12
Wynik: brak uwag31.08.2012 PPWIS
Temat: Ocena przygotowania placówki do nowegoroku szkolnego 2012/2013

Protokół Kontroli Sanitarnej nr HŻŻ/151/UG/12
Wynik: brak uwagRok 2013


Raport w formie pliku.
pliki do pobrania