W szkole prowadzone są  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( popularnie nazywane terapią pedagogiczną).

Korekcja oznacza poprawę i usprawnianie, a kompensacja to wyrównywanie braków w umiejętnościach edukacyjnych dziecka.

Nadrzędnym, najważniejszym celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, wzmacnianie pozytywne, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, syntetyczności i odpowiedniej motywacji do pracy, ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

W procesie terapii pedagogicznej zwracamy szczególną uwagę na:

  • usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej,
  • sprawności ruchowej oraz usprawniania grafomotorycznego, a także
  • ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

 

Praca korekcyjno - kompensacyjna prowadzona jest w małych grupach, by można było osiągnąć najkorzystniejsze efekty terapeutyczne przy prowadzeniu zajęć w postaci zabaw oraz stosowaniu  aktywizujących form i metod pracy w tym arteterapii.

 

 sdc10989.JPG

sdc11402.JPG

sdc11618.JPG

sdc12252.JPG

sdc13337.JPG

sdc13832.JPG

sdc13842.JPG