W roku szkolnym 2018/2019 terapią logopedyczną objętych zostało 46 uczniów.
Z klas zerowych w zajęciach logopedycznych  bierze udział 29 uczniów oraz 17 uczniów z klas pierwszych.
Na zajęciach, które trwają jednorazowo 60 min i odbywają się raz tygodniu, realizowane są ćwiczenia, które maja na celu korygowanie i usuwanie wad wymowy i mowy: ćwiczenia oddechowe, słuchowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, wywoływanie, utrwalanie zaburzonych dźwięków w izolacji, sylabach, wyrazach, parach wyrazowych, zdaniach w mowie kontrolowanej i spontanicznej. Utrwalanie zdobytych umiejętności w procesie czytania i pisania.

img_5900.jpg        img_5913.jpg       img_5915.jpg        img_5917.jpg

img_5918.jpg        img_5919.jpg      img_5922.jpg      img_5929.jpg