Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący – Łukasz  Engler

Zastępca – Marta  Łysiak

Sekretarz – Andrzej  Krasowski

Skarbnik – Magdalena  Jaszcz

e-mail: radarodzicow-sp55@wp.pl

Konto Facebook

Konto:

Bank Pekao SA

31 1240 5400 1111 0010 6516 8016

Składka w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

7 zł/mc  lub  70zł/rok przy jednym dziecku uczęszczającym do szkoły

10zł/mc  lub  100zł/rok od dwójki  ( i więcej )  dzieci uczęszczających do szkoły.