Rada Rodziców 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Marta Ładniak

Wiceprzewodnicząca:   Marta Markuszewska

Sekretarz:    Marta Trzcińska

Skarbnik: Katarzyna Stasiak

 

Komisja rewizyjna:

1.Dominika Antosiak - Owsiany

2.Marek Maciejewski

3.Aleksandra Nadolna

Wpłaty na Radę Rodziców Przedszkola 23 -  60 zł miesięcznie

Numer konta :

Bank Millenium

62 1160 2202 0000 0002 8843 7821