Uczniów klas 2-8 zapraszamy do rozwiązywania
łamigłówek logicznych.

Co miesiąc od października 2020r. do maja 2021r. będą nowe zestawy.

Każdy, za prawidłowo rozwiązany zestaw, otrzyma plusa.
Prawidłowe rozwiązanie wszystkich zestawów zaowocuje
oceną celującą z matematyki o wadze 5 w klasach 4-8
i oceną A w klasach 2-3.
Zwycięzcy również otrzymają dyplomy.

Rozwiązany zestaw należy oddać do nauczyciela matematyki
lub do Pani Ewy Godlewskiej (sala 28) uczniowie klas 2-4
i do Pani Aldony Jaworskiej uczniowie klas 5-8
w wyznaczonym terminie.

 

Miłej zabawy

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -