Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole zostaną utworzone dwie klasy pierwsze. Przydział uczniów do poszczególnych klas nastąpi w II połowie sierpnia. Wychowawca klasy prowadzić będzie zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, łącznie 19 godzin. Oprócz tych zajęć będzie również język angielski, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, a także religia – 2 godziny tygodniowo, dla tych dzieci, których Rodzice wyrażą wolę ich uczestnictwa w tych zajęciach. Na terenie szkoły odbywać się będą także zajęcia pozalekcyjne: z logopedii czy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

W szkole będzie można skorzystać z opieki świetlicowej w godzinach 6:30 – 17:00 oraz z obiadów przygotowywanych w szkolnej kuchni (zapisy na początku roku szkolnego).

Panie Wychowawczynie przyszłorocznych klas I, przygotowały spis podręczników i ćwiczeń, a także wyprawkę Ucznia klasy I. Chcę poinformować, że podręczniki i ćwiczenia Uczniowie otrzymają bezpłatnie w szkole, na początku roku szkolnego (podręczniki zostaną dzieciom wypożyczone i trzeba będzie je zwrócić, ćwiczenia będą na własność). Wyprawkę natomiast Rodzice kompletują we własnym zakresie.

Życząc Państwu i naszym przyszłym Wychowankom pięknych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji, z niecierpliwością czekamy na nowy rok szkolny 2020/2021. Do zobaczenia 1 września.

 

                                                                                                                              Anna Dreliszak
                                                                                                                               wicedyrektor