Sukcesywna dostawa  artykułów spożywczych w roku 2024 na potrzeby 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w  Gdańsku

Poniżej link do strony postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a6097f2-8ef7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd