Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 55 w Gdańsku czynny jest

od poniedziałku do piątku

od 8.00 do 15.00.

Sprawy niewymagające Państwa obecności w placówce załatwiać można równie​ż w jeden z następujących sposobów:

  •  drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl
  •  drogą telefoniczną pod nr tel. 58 343 17 54
  •  listownie na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 55 
ul. Wolności 6A
80-538 Gdańsk