Zgodnie ze statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gdańsku- Szkoły Podstawowej Nr 55 w Gdańsku,
placówka nie powołała Rady Szkoły.​

Zgodnie ze statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gdańsku-Szkoły Podstawiwej Nr 55 w Gdańsku,
placówka powołała Radę Rodziców.
Zgodnie ze statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gdańsku-Przedszkola nr 23 w Gdańsku,
placówka powołała Radę Rodziców.