Zgodnie ze statutem Szkoły Podstawowej Nr 55 w Gdańsku,
placówka nie powołała Rady Szkoły.​

Zgodnie ze statutem Szkoły Podstawiwej Nr 55 w Gdańsku,
placówka powołała Radę Rodziców.