Adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 
ul. Wolności 6a
80-538 Gdańsk

Telefon:

(058) 343-17-54

Fax:

(058) 346-49-28

e-mail:

sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl

Skrzynka podawcza ePUAP: /ZSP7_Gdansk/SkrytkaESP

Strona internetowa:

www.zsp7.edu.gdansk.pl