Adres:

Szkoła Podstawowa Nr 55
ul. Wolności 6a
80-538 Gdańsk

Telefon:

(058) 343-17-54

Fax:

(058) 346-49-28

e-mail:

sekretariatsp55@wp.pl

Strona internetowa:

www.sp55.edu.gdansk.pl