W sprawie ewentualnych konkursów dotyczących zatrudniania pracowników
należy kontaktować się z sekretariatem Szkoły Podstawowej Nr 55 w Gdańsku
pod nr tel. 58 343-17-54