Rejestry:

  • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
  • rejestr wydanych kart rowerowych
  • rejestr wydanych zaświadczeń 
  • rejestr zwolnień lekarskich
  • dziennik korespondecyjny

Ewidencje: 

  • księga ucznia
  • księga ewidencji dzieci
  • ewidencja wydanych świadectw.

Archiwa:

  •  Dokumentacja uczniów kończących obowiązek szkolny