19 października 2022 r. uczniowie kl. 8 gr. 1 i 2 matematyki, a 26 października uczniowie z kl. 7 i 6 gr. 1 matematyka kolejny raz dokształcali się na  Wydziale Zarządzania i Ekonomii  Politechniki  Gdańskiej, zgłębiając zagadnienia podatkowe i inwestycyjne. Uczniowie klasy 8 dobrze radzili sobie z obliczeniami procentowymi. Oczywiście wszyscy zostali po raz kolejny obdarowani upominkami  przez prowadzącego zajęcia dr Piotra Kasprzaka.