Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Łukasz  Engler

Zastępca – Marta  Łysiak

Sekretarz – Andrzej  Krasowski

Skarbnik – Magdalena  Jaszcz

e-mail: radarodzicow-sp55@wp.pl

Konto Facebook

Konto:

Bank Pekao SA

31 1240 5400 1111 0010 6516 8016

Składka w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100 zł ( jednorazowo) bądź 10 zł miesięcznie.