Dyrektor  -  mgr Aneta  Stachowicz - matematyka 

Wicedyrektor - mgr Anna  Dreliszak - ed.wczesnoszkolna

Wychowanie  przedszkolne

Grupa  01

Alicja  Juszczak

Grupa  02

Patrycja  Całka

Edukacja  wczesnoszkolna

Klasa  1a

Ewa  Jagłowska

Klasa  1b

Barbara  Pasternacka

Klasa  1c

Julia  Jaskulska

Nauczyciel  wspomagający - Wioleta  Konopka

Klasa  2a

Mirosława  Szyling

Nauczyciel  wspomagający - Renata  Wojnicz

Klasa  2b

Aldona  Jaworska

Klasa  2c

Magdalena  Smoluchowska

Nauczyciel  wspomagający - Ewa  Nadarzyńska

Klasa  3a

Anita  Przybylska

Klasa  3b

Ewa  Godlewska

Nauczyciel  wspomagający - Dorota  Plucińska


Klasy  IV - VIII

Klasa  4a

Katarzyna  Filar

Klasa  4b

Dorota  Domalewska

Klasa  5a

Sylwia  Grzywacz

Klasa  5b

Barbara  Szczemier - Szczemierska

Nauczyciel  wspomagający - Alicja  Barszczewska

Klasa  6a

Joanna  Lao - Blok

Naucvzyciel  wspomagający - Ewa  Krzeczkowska

Klasa  6b

Michał  Kacprzak

Klasa  7a

Klaudia  Wójcicka

Klasa  7b

Dominika  Nowakowska

Klasa  8a

Elżbieta  Przewłocka 

Klasa  8b

Monika  Malinowska

Nauczyciel  wspomagający - Jolanta  Bocian

Wychowawcy  świetlicy  szkolnej

Justyna  Kubera

Monika  Paliwoda

Dorota  Raczyńska

Magdalena  Skrobisz