Dyrektor  -  mgr  Jolanta  Bocian - j. polski

Wicedyrektor - mgr Anna  Dreliszak - ed.wczesnoszkolna

Wychowanie  przedszkolne

Grupa  01

Alicja  Juszczak

Aleksandra  Marszała - Pajnowska

Nauczyciel  wspomagający - Natalia  Gaweł

Grupa  02

Sylwia  Bielawska

Magdalena  Smoluchowska

Edukacja  wczesnoszkolna

Klasa  1a

Anita  Przybylska

Klasa  1b

Ewa  Godlewska

Klasa  2a

Ewa  Jagłowska

Klasa  2b

Barbara  Pasternacka

Nauczyciel  wspomagajacy - Barbara  Iskra

Klasa  3a

Mirosława  Szyling

Klasa  3b

Katarzyna  Łącka

Nauczyciel  wspomagający - Alicja  Barszczewska


Klasy  IV - VIII

Klasa  4a

Joanna  Lao - Blok

Klasa  4b

Michał  Kacprzak

Klasa  5a

Klaudia  Wójcicka

Klasa  5b

Katarzyna  Siwik

Klasa  6a

Elżbieta  Przewłocka

Klasa  6b

Monika  Malinowska

Klasa  7a

Dorota  Domalewska

Klasa  7b

Aldona  Jaworska

Klasa  7c

Beata  Majewska 

Nauczyciel  wspomagający - Ewa  Nadarzyńska

Klasa  7d

Katarzyna  Szczepankowska

Klasa  8a

Katarzyna  Kobalczyk 

Klasa  8b

Dominika  Nowakowska

Klasa  8c

Izabela  Okniańska

Klasa  8d

Barbara  Szczemier - Szczemierska

Nauczyciel  wspomagający - Paweł  Rajca