Dyrektor  -  mgr  Jolanta  Bocian - j. polski

Wicedyrektor - mgr Anna  Dreliszak - ed.wczesnoszkolna

Wicedyrektor - mgr Aneta  Stachowicz - matematyka

Wychowanie  przedszkolne

Grupa  01

Alicja  Juszczak

Grupa  02

Sylwia  Bielawska

Anita  Włostowska

Edukacja  wczesnoszkolna

Klasa  1a

Mirosława  Szyling

Klasa  1b

Katarzyna  Łącka

Klasa  2a

Anita  Przybylska - wychowawca

Danuta  Lehmann - n.wspomagający

Klasa  2b

Ewa  Godlewska

Klasa  3a

Ewa  Jagłowska

Klasa  3b

Barbara  Pasternacka


Klasy  IV - VIII

Klasa  4a

Elżbieta  Przewłocka - wychowawca/matematyka

Beata  Kobiela

Klasa  4b

Monika  Malinowska - j.angielski

Klasa  5a

Dorota  Domalewska - wychowawca/j.angielski

Alicja  Barszczewska

Klasa  5b

Aldona  Jaworska - matematyka

Klasa  5c

Beata  Majewska - wychowawca/historia

Ewa  Nadarzyńska - n.wspomagający

Klasa  5d

Bożena  Kwiatkowska - historia

Klasa  6a

Katarzyna  Kobalczyk - biologia/technika

Klasa  6b

Aleksandra  Rzewuska - j.polski

Klasa  6c

Izabela  Okniańska - matematyka

Klasa  6d

Barbara  Szczemier - Szczemierska - wychowawca/j.polski

Paweł  Rajca - n. wspomagający

Klasa  7a

Michał  Kacprzak - wf

Klasa  7b

Joanna Lao - Blok  - j.polski/j.angielski

Klasa  7c

Jacek  Ignatowski - wf

Klasa  8a

Katarzyna  Szczepankowska - chemia/informatyka

Klasa  8b

Elżbieta  Materny - j.polski

Klasa  8c

Katarzyna  Siwik