Dyrektor  -  mgr Aneta  Stachowicz - matematyka 

Wicedyrektor - mgr Anna  Dreliszak - ed.wczesnoszkolna

Wychowanie  przedszkolne

Grupa  01

Alicja  Juszczak

Aleksandra  Marszała - Pejnowska

Grupa  02

Sylwia  Bielawska

Patrycja  Całka

Edukacja  wczesnoszkolna

Klasa  1a

Mirosława  Szyling

Nayczyciel  wspomagajacy - Renata  Wojnicz

Klasa  1b

Aldona  Jaworska

Klasa  1c

Magdalena  Smoluchowska

Nauczyciel  wspomagający - Beata  Kot

Klasa  2a

Anita  Przybylska

Klasa  2b

Ewa   Godlewska

Klasa  3a

Ewa  Jagłowska

Klasa  3b

Barbara  Pasternacka

Nauczyciel  wspomagający - Dorota  Michalska


Klasy  IV - VIII

Klasa  4a

Sylwia  Grzywacz

Klasa  4b

Barbara  Szczemier - Szczemierska

Nauczyciel  wspomagający - Alicja  Barszczewska

Klasa  5a

Joanna  Lao - Blok

Nauczyciel  wspomagający - Ewa  Krzeczkowska

Klasa  5b

Michał  Kacprzak

Klasa  6a

Klaudia  Wójcicka

Klasa  6b

Katarzyna  Siwik

Klasa  7a

Elżbieta  Przewłocka

Klasa  7b

Monika  Malinowska

Nauczyciel  wspomagający - Jolanta  Bocian

Klasa  8a

Dorota  Domalewska 

Klasa  8b

Dominika  Nowakowska

Klasa  8c

Beata  Majewska

Nauczyciel  wspomagający - Ewa  Nadarzyńska

Klasa  8d

 Katarzyna  Szczepankowska

Wychowawcy  świetlicy  szkolnej

Reresa  Chodkowska

Alicja  Laskowska

Monika  Nowak

Monika  Paliwoda