Nasz  adres

Szkoła Podstawowa Nr 55
im. Jana Heweliusza
ul. Wolności 6a
80–538 Gdańsk

e-mail

sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl

telefon/fax

58 - 343 - 17 - 54

Numery  wewnętrzne

31 - sekretariat

32 - dyżurka woźnych

34 - dyrektor szkoły

35 - intendent

36 - WF

37,42 - administracja

38 - pokój nauczycielski

39 - wicedyrektor

40 - pedagog

41 - logopeda

44 - pielęgniarka

45 - biblioteka

Inspektor  ds.  Ochrony  Danych  Osobowych (IODO) -  Eliza  Łuczkiewicz, e-mail: iod.zsp7@gmail.com